กล่องทุเรียน

กล่องผลไม้ กล่องทุเรียนสำเร็จรูป

กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป Fac To Farm ส่งความ"สุข" จากโรงงานถึงสวนของคุณ

กล่องทุเรียนสำเร็จรูปพร้อมส่ง " กล่องบรรจุความสดใส่กล่อง มาส่งแล้ว " กล่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อชาวสวนทุกท่าน เช่น ทุเรียนหมอนทอง , ทุเรียนชะนี , 

ทุเรียนก้านยาว , ทุเรียนพวงมณี , กล่องทุเรียนภูเขาไฟ เป็นต้น 

กล่องทุเรียนสำเร็จรูปมี 2 รูปแบบ (บรรจุ 1 ลูก./บรรจุ 2 ลูก. 

กล่องทุเรียนบรรจุ 1 ลูก (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 25x27x30 cm. ราคาแพ็คละ 660 บาท 

*กล่องทุเรียนบรรจุ 1 ลูก ราคาเฉลี่ยกล่องละ 33 บาท 

กล่องทุเรียนบรรจุ 2 ลูก (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 30x45x30 cm. ราคาแพ็คละ 1,300 บาท

*กล่องทุเรียนบรรจุ 2 ลูก ราคาเฉลี่ยกล่องละ 65 บาท 

กล่องทุเรียนสำเร็จรูป บรรจุ 1 ลูก

    ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

กล่องทุเรียนสำเร็จรูป บรรจุ 2 ลูก

    ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้


สินค้าใหม่ (กล่องทุเรียนภูเขาไฟ)
 
ตัวอย่างกล่องสั่งทำ

กล่องที่สามารถออกแบบรูปแบบกล่องตามความต้องการ