กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุ อาหารเสริม Gardenme

กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุ อาหารเสริม 
Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้น
ขนาด 32x54x42.5 cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC
สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Ca
พิมพ์ 1 สี 4 ด้าน
รหัสสินค้า 732-33
กล่องอาหารเสริม Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 32x54x42.5 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 1 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-33
กล่องอาหารเสริม Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 32x54x42.5 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 1 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-33
กล่องอาหารเสริม Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 32x54x42.5 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 1 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-33
กล่องอาหารเสริม Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 32x54x42.5 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 1 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-33
กล่องอาหารเสริม Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้น

กล่องอาหารเสริม
Brand Garden Me บรรจุ 50 ชิ้น


ขนาด 32x54x42.5 cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC
สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Ca
พิมพ์ 1 สี 4 ด้าน
รหัสสินค้า 732-33

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที