กล่องลูกฟูกใส่อาหาร ,วัตถุดิบ 5 ชั้นลอน BC Brand : สิรินธร ขนาด : 11 x 16 x 8 inches.

รหัสสินค้า : 2601-01-PM01-02

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : สิรินธร
  • รูปแบบ : กล่องใส่อาหาร , วัตถุดิบ
  • ขนาด : 11 x 16 x 8 inches.
  • สีกระดาษ : KS/CA
  • พิมพ์ : 2 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด