กล่องผลไม้ และ กลุ่มเกษตรกร

รับผลิตกล่องผลไม้ทุกชนิด

"ส่งความสด จากสวนถึงมือลูกค้า"

กล่องเพื่อการขายหน้าสวน  /  ส่งขาย Online / ส่งตามจังหวัดต่างๆ / เเละส่งออกสู่ตลาดโลก 

ขอราคา Online กล่องผลไม้ทุกชนิด

คำอธิบายแบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online