กล่องกระดาษลูกฟูก  บรรจุเมล่อน ตั้งถาวรฟาร์ม

กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุเมล่อน ตั้งถาวรฟาร์ม
ขนาด 20x35x25 cm.
รูปแบบกล่อง ฝาชนฝาด้านเดียว+ฝาครอบไดคัท
กล่องหนา 3 ชั้น ลอน C
สีกล่อง ด้านนอก150KL/ด้านใน150KL
พิมพ์ 1 สี 3 ด้าน
รหัสสินค้า PM332-08
กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเมล่อนBrand ตั้งถาวรฟาร์ม
กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเมล่อนBrand ตั้งถาวรฟาร์ม
กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเมล่อนBrand ตั้งถาวรฟาร์ม
กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเมล่อนBrand ตั้งถาวรฟาร์ม
กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุเมล่อนBrand ตั้งถาวรฟาร์ม

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook     

กล่องกระดาษลูกฟูก เมล่อน ตั้งถาวรฟาร์ม

ขนาด 20x35x25 cm.

รูปแบบกล่อง ฝาชนฝาด้านเดียว+ฝาครอบไดคัท

กล่องหนา 3 ชั้น ลอน C

สีกล่อง ด้านนอก150KL/ด้านใน150KL

พิมพ์ 1 สี 3 ด้าน

รหัสสินค้า PM332-08