ขอราคา ONLINE

ขอราคากล่อง ONLINE

02-877-3183 , 087-685-5951

รูปแบบกล่อง
ความหนาของกระดาษ
สีของกระดาษ
การออกแบบพิมพ์และสีพิมพ์

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

 

             

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online   

ขอราคา ONLINE

01-เเจ้งประเภทสินค้า

02-เลือกรูปแบบกล่อง

03-เเจ้งขนาด กว้าง ยาว สูง

04-เลือกความหนา

05-เลืือกเกรด(สีผิว)

06-แนบแบบพิมพ์