ผลงานกล่องหูช้าง

รหัสสินค้า : 2546-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • Brand : Nam Nam
  • รูปแบบ : กล่องอาหาร
  • ขนาด : 17 x 28 x 4.5 cm.
  • สีกระดาษ : 150KL/150KL
  • พิมพ์ : 1 สี