กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree

กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree
ขนาด 16x37.5x28 cm.
รูปแบบกล่อง ฝาชน
กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC
สีกล่อง ด้านนอก170KS/ด้านใน125M
พิมพ์ 1 สี 6 ด้าน
รหัสสินค้า 732-65
กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree
กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree
กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree
กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree
กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม Brand Siree

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online   

กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม  Brand Siree

ขนาด 16x37.5x28 cm.

รูปแบบกล่อง ฝาชน

กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC

สีกล่อง ด้านนอก170KS/ด้านใน125M

พิมพ์ 1 สี 6 ด้าน

รหัสสินค้า 732-65