กล่องบรรจุสับปะรด มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T

รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
เริ่มสร้างบรรจุภัณฑ์ของคุณไปกับเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ Click

               

กล่องบรรจุสับปะรด สวนผลไม้กุยบุรี
ขนาดกล่อง : 25 x 43 x 25 cm.
ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B
รหัส : 2874-01

 กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องบรรจุสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด กล่องสับปะรด