กล่องกระดาษลูกฟูก ใส่อาหารเสริม Brand DW งาน CHER

กล่องกระดาษลูกฟูก ใส่อาหารเสริม Brand DW งาน Cher

ขนาด 35x50x32 cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC
สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Ca
พิมพ์ย้อมสี 4 ด้าน / 2สีดำ-
สีแดงพิเศษ
รหัสสินค้า 1526-12
กล่องอาหารเสริม Brand DW งาน CHERขนาด 35x50x32 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดงสีพิเศษรหัสสินค้า 1526-12
กล่องอาหารเสริม Brand DW งาน CHERขนาด 35x50x32 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดงสีพิเศษรหัสสินค้า 1526-12
กล่องอาหารเสริม Brand DW งาน CHERขนาด 35x50x32 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดงสีพิเศษรหัสสินค้า 1526-12
กล่องอาหารเสริม Brand DW งาน CHERขนาด 35x50x32 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดงสีพิเศษรหัสสินค้า 1526-12
กล่องอาหารเสริม Brand DW งาน CHERขนาด 35x50x32 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดงสีพิเศษรหัสสินค้า 1526-12

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่องกระดาษลูกฟูก ใส่อาหารเสริม 

Brand DW งาน CHER

ขนาด 35x50x32 cm.

รูปแบบกล่องฝาชน

กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC 

สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน125Ca

พิมพ์ 2 สี 4 ด้าน ดำ-แดงสีพิเศษ

รหัสสินค้า 1526-12