รับผลิตกล่องหรือลังกระดาษ
ลังกระดาษที่มีรูปแบบเฉพาะที่คุณเป็นผู้กำหนด( Made to Order)


ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลังกระดาษ

ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับกล่องลัง และ ส่วนเสริมของลังกระดาษ


ผลงานกล่อง

กล่องกระดาษลูกฟูก

 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาเสียบ
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB

บทความ

 • การแพ็คมะม่วงลงกล่องแพ็คอย่างไร ผลไม้จึงไม่ช้ำแพ็คผลไม้ใช่ว่าแค่ใส่แล้วปิดกล่องทุกอย่างมีขั้นตอนในกา...
 • E-Commerce ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าออนไลน์จึงค่อยๆ นำโซลูชั่นบ...
 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
  เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก อันที่จริง กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งผู...
สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online     Facebook      

ระยะเวลาผลิต
รูป timeline การผลิต