กล่องลูกฟูกใส่กาแฟโบราณใต้ 3 ชั้นลอน C Brand : ตรา 5 ดาว ขนาด : 18 x 30 x 29.5 cm.

รหัสสินค้า : 697-06-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : ตรา 5 ดาว
  • รูปแบบ : กล่องลูกฟูกใส่กาแฟโบราณใต้
  • ขนาด : 18 x 30 x 29.5 cm.
  • สีกระดาษ : 125KI/125KI
  • พิมพ์ : 1 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด