หูหิ้วพลาสติกหูหิ้วเชือก

หูหิ้วพลาสติกหูหิ้วเชือก

อยากใส่หูหิ้วสามารถทำได้ไหม

กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถทำหูหิ้วได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ

1หูหิ้วพลาสติก 2.หูหิ้วเชือก 3. เจาะรูหูหิ้ว 4. กล่องที่มีหูหิ้วในตัว