ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์และกล่องพัสดุ


เราเสนอบริการที่แตกต่างดังนี้
เราพร้อมบริการให้ลูกค้าSME ที่ยังไม่เคยใช้บรรจุภัณฑ์มาก่อน  เรามองเห็นถึงความสะดวกเเละความต้องการความเเน่นอนก่อนการสั่งทำเเละการใช้งาน เราพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้ลูกค้าจบงานการสั่งทำกล่องได้รวดเร็วเเละถูกต้องมากที่สุด 


กล่องกระดาษลูกฟูก

 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาเสียบ
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาเสียบ
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาชน
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องฝาเสียบ
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องหูช้าง
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องหูหิ้ว
  0.00 THB
  0.00 THB
 • ผลงานกล่องหูหิ้ว
  0.00 THB
  0.00 THB

 • การแพ็คมะม่วงลงกล่องแพ็คอย่างไร ผลไม้จึงไม่ช้ำแพ็คผลไม้ใช่ว่าแค่ใส่แล้วปิดกล่องทุกอย่างมีขั้นตอนในกา...
 • E-Commerce ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าออนไลน์จึงค่อยๆ นำโซลูชั่นบ...
 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
  เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก อันที่จริง กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งผู...
สอบถามรายละเอียดการสั่งทำกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online     Facebook