กล่องลูกฟูกใส่อาหาร เกี๋ยวซ่า 3 ชั้นลอน E Brand : Teraoka ขนาด : 11 x 11 x 2 inches.

รหัสสินค้า : 1199-03-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : Teraoka
  • รูปแบบ : กล่องลูกฟูกใส่อาหาร เกี๋ยวซ่า
  • ขนาด : 11 x 11 x 2 inches.
  • สีกระดาษ : 125KI/125KI
  • พิมพ์ : 2 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด