กล่องลูกฟูกใส่อาหาร ชุดคอหมูย่าง 3 ชั้นลอน B Brand : เจ๊แดง ขนาด : 25 x 30 x 25 cm.

รหัสสินค้า : 2021-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : เจ๊แดง
  • รูปแบบ : กล่องลูกฟูกใส่อาหาร ชุดคอหมูย่าง
  • ขนาด : 25 x 30 x 25 cm.
  • สีกระดาษ : 170KS/125KI
  • พิมพ์ : 1 สี


แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด