กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป

กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป

โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและการบริการ จึงได้รับความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้าเสมอมา ทางบริษัทจึงขอผลิต กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป ในขนาดที่เป็นมาตรฐานสามารถจำหน่ายให้ลูกค้าได้ทันที เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว


 

 

กล่องมะม่วงสำเร็จรูปมี 2 ขนาด ( 5 Kg./10 Kg.)  

กล่องมะม่วง 5 Kg. (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 24x37x14 cm. (Kerry S+) ราคาแพ็คละ 640-670 บาท *กล่องมะม่วง 5 KG. ราคาเฉลี่ยกล่องละ 32-33.5 บาท 

กล่องมะม่วง10 Kg. (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 35x45x25 cm. (Kerry M+) ราคาแพ็คละ 860-890 บาท*กล่องมะม่วง 10 KG. ราคาเฉลี่ยกล่องละ 43-44.5 บาท 

กล่องมะม่วงสำเร็จรูปบรรจุ 5 Kg. (ขนาดกล่อง Kerry S+)

 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  640.00 THB
  850.00 THB  (-25%)
 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  670.00 THB
  890.00 THB  (-25%)
 • กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  670.00 THB
  890.00 THB  (-25%)
 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  670.00 THB
  890.00 THB  (-25%)

กล่องมะม่วงสำเร็จรูปบรรจุ 10 Kg. (ขนาดกล่อง Kerry M+)

 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 10 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  860.00 THB
  1,080.00 THB  (-20%)
 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 10 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  890.00 THB
  1,100.00 THB  (-19%)
 • กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 10 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  890.00 THB
  1,100.00 THB  (-19%)
 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 10 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  890.00 THB
  1,100.00 THB  (-19%)

 

 

 

กล่องทุเรียนสำเร็จรูปมี 2 รูปแบบ (บรรจุ 1 ลูก./บรรจุ 2 ลูก.)  

กล่องทุเรียนบรรจุ 1 ลูก (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 25x27x30 cm. ราคาแพ็คละ 660 บาท *กล่องทุเรียนบรรจุ 1 ลูก ราคาเฉลี่ยกล่องละ 33 บาท 

กล่องทุเรียนบรรจุ 2 ลูก (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 30x45x22 cm. ราคาแพ็คละ 1,300 บาท *กล่องทุเรียนบรรจุ 2 ลูก ราคาเฉลี่ยกล่องละ 65 บาท 

กล่องทุเรียนสำเร็จรูป บรรจุ 1 ลูก

 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  660.00 THB
  830.00 THB  (-20%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  660.00 THB
  830.00 THB  (-20%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  660.00 THB
  830.00 THB  (-20%)
 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  800.00 THB  (-15%)

กล่องทุเรียนสำเร็จรูป บรรจุ 2 ลูก

 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 2 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  999.00 THB
  1,200.00 THB  (-17%)
 • กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 2 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  999.00 THB
  1,200.00 THB  (-17%)
 • กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 2 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  999.00 THB
  1,200.00 THB  (-17%)
 • กล่องลูกฟูกใส่ทุเรียนบรรจุ 2 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  999.00 THB
  1,200.00 THB  (-17%)

กล่องทุเรียนภูเขาไฟ บรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)

 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องทุเรียนภูเขาไฟ บรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  660.00 THB
  780.00 THB  (-15%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องทุเรียนภูเขาไฟ บรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  800.00 THB  (-15%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องทุเรียนภูเขาไฟ บรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  800.00 THB  (-15%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องทุเรียนภูเขาไฟ บรรจุ 1 ลูก ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  800.00 THB  (-15%)

 

 

 

กล่องมังคุดสำเร็จรูปมี 2 รูปแบบ (บรรจุ 2.5 Kg./บรรจุ 5 Kg. 

กล่องทุเรียนบรรจุ 2.5 Kg. (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 20x30x12 cm. ราคาแพ็คละ 560 บาท *กล่องมังคุดบรรจุ 2.5 Kg. ราคาเฉลี่ยกล่องละ 28 บาท 

กล่องทุเรียนบรรจุ 5 Kg. (ขายยกแพ็ค = 20 กล่อง) ขนาด 30x30x25 cm. ราคาแพ็คละ 680 บาท*กล่องมังคุดบรรจุ 5 Kg. ราคาเฉลี่ยกล่องละ 34 บาท 

กล่องมังคุดสำเร็จรูป บรรจุ 2.5 Kg.

 • กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 2.5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  560.00 THB
  700.00 THB  (-20%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 2.5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  560.00 THB
  700.00 THB  (-20%)
 • กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 2.5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  560.00 THB
  700.00 THB  (-20%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 2.5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  560.00 THB
  700.00 THB  (-20%)

กล่องมังคุดสำเร็จรูป บรรจุ 5 Kg.

 • ขายดี
  กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 5 Kg.( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  840.00 THB  (-19%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  840.00 THB  (-19%)
 • ใหม่ล่าสุด
  กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  840.00 THB  (-19%)
 • กล่องลูกฟูกใส่มังคุดบรรจุ 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  680.00 THB
  840.00 THB  (-19%)