กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)

รหัสสินค้า : M-05

ราคา

670.00 THB


890.00 THB

 (-25%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 670.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • กล่องมะม่วงแพ็ค 5 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  • เกรดกระดาษ : กระดาษลูกฟูก KS (สีขาว)
  • ขนาด : 24 x 37 x 14 cm. (กว้าง x ยาว x สูง) = ขนาดกล่อง Kerry S+
  • ความหนากล่อง : 5 ชั้นลอน BC
  • รูระบายอากาศ 4 รู
  • รูจับหูหิ้ว 2 รู (ซ้าย-ขวา)
  • ราคาเฉลี่ยต่อกล่อง 33.5 บาท
  • ราคารวม Vat + ส่งฟรี