ความหนากล่องกระดาษ 3,5 ชั้น

ความหนากล่อง3ชั้น5ชั้น
ความหนากล่อง 3 ชั้นเเละ5 ชั้นราคาต่างกัน80เปอร์เซ็นเช่น3ชั้นราคา 10บาท5ชั้นราคา18บาท
รับน้ำหนักสินค้าได้ เกิน 10 kg ขึ้นไป / ใช้เพื่อการส่งออกใช้สำหรับกล่องที่สินค้าแตกหักง่ายหรือสินค้าไม่เป็นทรง เช่นซองพลาสติกใช้สำหรับกล่องที่มีการเรียงซ้อนสูงเเละจัดเก็บเป็นเวลานานใช้สำหรับกล่องที
ใช้สำหรับกล่องที่ใช้ส่งภายในประเทศรับน้ำหนักสินค้าได้ ไม่เกิน 10 kg ราคาถูกกว่ากระดาษ 5 ชั้น ประมาณ 30-40%เหมาะกับการจัดส่งสินค้าเอง
กระดาษสามารถรองรับน้ำหนักไม่เกิน 10 kgเหมาะกับกล่องไดคัทขนาดกลาง-เล็กเนื่องจากลอนจะถี่ทำให้กล่องมีความสวยงามกว่ากระดาษลอนCเหมาะกับการบรรจุสินค้าจำนวนไม่มาก เช่น 1-6ชิ้น/กล่อรูปแบบกล่องที่เหมาะสม
เหมาะกับกล่องที่มีขนาดเล็กมากเป็นกล่องที่บรรจุสินค้าขนาดเล็กเเละมีน้ำหนักไม่มากเช่น สินค้าที่วางขายตามชั้นวางรูปแบบกล่องที่เหมาะสม : กล่องไดคัททุกชนิดที่มีขนาดเล็กเช่น กล่องไดคัทหูช้าง กล่องไดคัทฝ
กล่อง3ชั้นยาชนะสำหรับส้่งไปรษณีย์

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

             

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online   

ความหนากล่อง3ชั้น5ชั้น

กล่อง 3 ชั้น

กล่อง 5 ชั้น