กล่องลูกฟูก 3 ชั้น 

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้นคือ กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น มีขนาด 3 แบบ (ลอนมาตรฐาน E B C)
ตัวอย่างกล่อง 3 ชั้น

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook