กล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน

กล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน

  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมสนับสนุนสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รองรับการเติบโตของประเภทสินค้าต่างๆมากกว่า 74% ของผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกจะถูกนำมา Recycle ทำให้กระดาษลูกฟูกนับได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการถูกนำกลับมาใช้ใหม่สูงที่สุด

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก

• เพื่อการขนส่งสะดวกในการเคลื่อนย้าย จัดวางง่าย

• เพื่อป้องกันสินค้า ไม่ให้เกิดความเสียหาย

• เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

• เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า

• ต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น

• เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook      

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมสนับสนุนสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รองรับการเติบโตของประเภทสินค้าต่างๆมากกว่า 74%