การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

การออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูก

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก

องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูกได้แก่
1.รูปทรง
2. สี
3. รูปภาพ
4. ข้อความ

ทั้ง 4 องค์ประกอบ ต้องมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ด้านรูปทรงของกล่องลูกฟูกจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักออกแบบโครงสร้างและนักออกแบบกราฟฟิก เพื่อให้กล่องลูกฟูกมีความสวยงาม โดดเด่นอยู่บนชั้นวางขายท่ามกลางสินค้าของคู่แข่งขัน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคเป้าหมาย ช่วยในการจดจำสินค้าและสอดคล้องกับกฏ ระเบียบด้านฉลากของประเทศที่จำหน่ายสินค้านั้น ๆ 

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์มักเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านศิลปะ หรือการออกแบบที่มีประสบการณ์ด้านออกแบบกราฟฟิกในเชิงพาณิชย์ (พาณิชย์ศิลป์) การตลาด จิตวิทยา และการโฆษณา โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค จะไม่มีบุคลากรด้านนี้เป็นของตนเอง โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทออกแบบและโฆษณา (Design and Advertising Agency) ทำการออกแบกราฟฟิกให้แทน ผลงานออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ปัญหาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ในเชิงการค้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกัน ระหว่างผู้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างกราฟฟิก นักออกแบบกราฟฟิกที่ดีต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ และ ข้อจำกัดของระบบการพิมพ์แต่ละประเภท ตลอดจนการตกแต่งการพิมพ์ของกล่องลูกฟูก

ประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูก
ด้วยคุณสมบัติของกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้วัสดุกระดาษที่ผลิตออกมาเป็นกระดาษลูกฟูกที่มีลักษระเป็นลอนภายในที่ช่วยป้องกันการกระแทกและสามารถออกแบบดีไซน์ในแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการที่จะใช้งานง่ายอีกทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นยังมีราคาไม่สูงอีกด้วยอีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบันที่ช่วยให้กล่องกระดาษลูกฟูกมีลวดลายและรูปแบบที่หลากหลายและมากขึ้นเพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการใช้งานประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซี่งประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถแบ่งเป็นข้อได้ดังต่อไปนี้

1. กล่องกระดาษลูกฟูกมีความทนทาน
กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทนทานต่อการจัดเก็บสินค้าและขนส่ง โดยผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์อยู่ในกระดาษลูกฟูกนั้นจะได้รับการป้องกันจากแรงกดทั้งด้านบนด้านข้าง มีความต้านทานต่อแรงดันทะลุซึ่งและกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นสามารถมาเรียงซ้อนกันได้เป็นจำนวนมากซึ่งเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากที่ต้องทำการจัดเรียงซ้อนต่อกันหลายชั้น กล่องกระดาษลูกฟูกมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานสามารถปกป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา และสะดวกในการเคลื่อนย้าย รูปทรงที่จัดวางง่ายที่ทำให้เรียงรวมกันได้อย่างสะดวก

2. กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะกล่องกระดาษลูกฟูกผลิตจากกระดาษที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้และในปัจจุบันมากกว่า 70 % ของกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นผลิตมาจากกระดาษรีไซจึงส่งผลให้ราคากล่องกระดาษลูกฟูกนั้นราคาไม่สูงซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจที่จำเป็นต้องส่งสินค้าโดยการเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นกระดาษจึงส่งผลให้การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถผลิตออกมาได้ค่อนข้างตรงกับแบบรูปทรงต่างๆ เพราะวัตถุดับที่เป็นกระดาษนั้นเองทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกสามารถ ตัด ดัด พับ งอ ได้ตามต้องการ

3. เทคโนโยลีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมีความทันสมัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีความทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถพิมพ์ลวดลายตามที่ต้องการบนกล่องกระดาษลูกฟูกได้ โดยการพิมพ์ลายบนกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลหรือจะเพื่อความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ผลิตได้อีกทางหนึ่งผ่านลวดลายบนกล่องกระดาษลูกฟูก

 • หน้าที่กล่องลูกฟูก.jpg
  "กล่องกระดาษลูกฟูก" เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีคุณลักษณะที่แข็งแรงนิยมใช้ในการขนส่ง กล่องกระดาษลูกฟูกเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักหรือเป็นสินค...

 • ทำไมกล่องลูกฟูก2.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีการใช้ทุกที่รอบตัวเรา เราสามารถหาได้ในบรรจุภัณฑ์ของตู้เย็นไปจนถึงสมาร์ทโฟนซึ่งมีข้อดีมากมายที่มากับกล่องลูกฟูกเหล่านี้ และนี่เป็น 10 เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกกล...

 • กล่องลูกฟูกเกี่ยวกับการตลาด.jpg
  ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย

 • กล่องธรรมชาติ.jpg
  กระดาษลูกฟูกและกาวใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูกสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ กระดาษลูกฟูกที่เราใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 100% เป็นหลัก

 • วัตถุดิบกล่องกระดาษลูกฟูก.jpg
  วัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคือกระดาษดิบลูกฟูก ในเยอรมนีกระดาษลูกฟูกนี้ทำจากกระดาษรีไซเคิลเป็นหลักโดยมีเส้นใยสดและกาวแป้งบางเปอร์เซ็นต์ กระดาษอุ่นและชุบไอน้ำ

 • กระดาษลูกฟูกแบบใดดีที่สุด.jpg
  ประเภทของกระดาษลูกฟูกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่นเฉพาะหน่วยบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์สำหรับอุตสาหกรรมจะต้องสามารถที่จะทนต่อความต้องการที่แตกต่างกันในก...

 • กระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน.jpg
  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมสนับสนุนสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รองรับการเติบโตของประเภทสินค้าต่างๆมากกว่า 74%

 • กระดาษลูกฟูก.jpg
  แผ่นกระดาษลูกฟูกมักใช้เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งของที่เปราะบางและใช้เป็นแผ่นรองพื้นบนพาเลทเพื่อกระจายน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน แผ่นรองช่วยให้ส่วนบนของผลิตภัณฑ์ปราศจากฝุ่นในระหว่างการจั...

 • การพิมพ์กล่องกระดาษ.jpg
  กล่องลูกฟูกแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถควบคุมแบรนด์และข้อความผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่หลากหลายรวมถึง การพิมพ์แบบบล็อค และ เฟล็กโซเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกให้...

 • กระดาษลูกฟูก แพร่หลาย.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เหตุใดจึงได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย? มูลค่า , ประสิทธิภาพ

 • ที่มาของกระดาษลูกฟูก.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกแต่ละกล่องได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ ขนาดน้ำหนักรูปร่างความเปราะบางการวางแนวในบรรจุภัณฑ์ข้อกำหนดในการบรรจุรูปแบบพาเลทความต้องการคลังสินค้...

 • กระดาษลูกฟูกการจัดเก็บ.jpg
  ในคลังสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุจะทำงานได้เป็นอย่างดีในการใช้พื้นที่จัดเก็บที่มีค่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คลังสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสาม...

 • ข้อดีของกล่องกระดาษลูกฟูก.jpg
  มีข้อดีมากมายที่เกี่ยวข้องกับกล่องกระดาษลูกฟูกและการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นจะช่วยให้คุณพิจารณาได้ว่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับความต้องการในการบรรจุของคุณ กล่องกระดาษลูกฟูกสต็อกมีน้ำหนักเบ...

 • การปกป้องกล่อง.jpg
  ในขั้นต้นกระดาษลูกฟูกอาจดูบอบบางและอ่อนแอ แต่เมื่อมองเข้าไปใกล้ ๆ จะให้การปกป้องในระดับที่ดีกระดาษลูกฟูกผนังด้านเดียวทำจากแผ่นลูกฟูกร่องที่คั่นกลางระหว่างแผ่นซับสองชั้น(โดยปกติจะเ...

 • หลงรัก.jpg
  เมื่อพูดถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการทำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่มีอยู่กล่องบรรจุภัณฑ์จะสร้างความประทับใจแรกให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความสนใจใน...

 • คุ้มค่า.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่เช่น เดียวกับต้นทุนล่วงหน้าของกล่องกระดาษแข็งที่ต่ำทำให้คุณมีกล่องขนาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุ...

 • บทความกล่อง_KAS.jpg
  70% ของการตัดสินใจซื้อทั้งหมดเกิดขึ้นที่จุดขาย เนื่องจากผู้บริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ตมักเผชิญกับผลิตภัณฑ์จำนวนมากให้เลือกพวกเขาจึงต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในกระบวนการซื้อ บรรจุ...

 • บทความกล่อง_KAS1.jpg
  กล่องลูกฟูกสามารถมองเห็นได้ทุกที่ ที่สถานที่ขนส่งและแสดงสินค้านับตั้งแต่มีการคิดค้นขึ้นเมื่อเกือบ150 ปีที่แล้วทำให้มั่นใจได้ถึงการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยปกป้องและห่อสิ...

 • บทความกล่อง_KAS2.jpg
  75% ของสินค้าบรรจุหีบห่อทั้งหมดที่ขนส่งในวันนี้บรรจุในกระดาษลูกฟูก โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แข็งแรงในขณะที่ยังคงน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ กระดาษลูกฟูกช่วยปกป้องสินค้าได้อย่างมีปร...

 • ใยลูกฟูก.jpg
  แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางเทคนิคระหว่างกัน แต่ผู้คนมักใช้คำว่าวัสดุลูกฟูกกระดาษแข็งและกระดาษแข็งแทนกันได้ ผู้คนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการขนส่งมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ากระ...

 • กล่องมาตรฐาน.jpg
  มีผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องลูกฟูกที่คล้ายกันมากกว่า 1,000 รายดังนั้นจึงเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ พูดคุยกับซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพว่...

 • Flute.jpg
  B FLUTE- ทนต่อการเจาะได้ดี + เกรดธรรมดามาก + ใช้สำหรับสินค้ากระป๋องและตู้โชว์ได้ดีB-Flute ขนาดลอนที่สองที่นำมาใช้โดยอุตสาหกรรมลูกฟูกมีความสูงโค้งต่ำกว่า Aและมากกว่าฟลุตต่อฟุต (50) ...
 • Corrugated Box.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Box) ผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไปรษณีย์, กล่องพัสดุ,กล่องลูกฟูกไดคัท, กล่องลูกฟูกฝาชน, กล่องกระดาษลูกฟูก3ชั้น, กล่องกระดาษลูกฟูก5ชั้นโรงง...


 • ทำไมต้องลงทุนในกล่องที่กำหนดเอง.jpg
  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าลูกค้าจะยินดีที่จะแบ่งปันภาพผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่ามีความเป็นพรีเมี่ยมไปจนถึงตัวบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนอกเหนือจากการเป็นเพียงสิ่งที่ดีที่จะมีกล่...

 • ลูกค้ากล่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะซื้อซ้ำมากขึ้นหากมีคำสั่งซื้อมาในบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา.jpg
  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าลูกค้าจะยินดีที่จะแบ่งปันภาพผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่ามีความเป็นพรีเมี่ยมไปจนถึงตัวบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนอกเหนือจากการเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุ...


สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online     Facebook      

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก