กล่องลูกฟูกส่งผลต่อการตลาดอย่างไร

กล่องลูกฟูกส่งผลต่อการตลาดอย่างไร

ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย
 
P1 = Product                       
P2 = Place                          
P3 = Price                          
P4 = Promotion                   
P5 = Packaging                   
 
ในการตลาดสมัยใหม่ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า P อื่น ๆ โดยมีความสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้
 
โครงสร้างทางการตลาด  ลักษณะโครงสร้างทางการตลาดได้ผลักดันให้เกิดการแข่งขันสูง เช่น การสร้างความแตกต่างของสินค้าให้เด่นชัด บรรจุภัณฑ์จัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องนี้ได้ เพราะช่วย
สร้างรูปแบบของสินค้าให้ดูแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง หรือ สร้างความแตกต่างตามกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายหรือตามปริมาณบรรจุภัณฑ์ก็ได้
 
แรงจูงใจในการซื้อ ผู้ซื้อส่วนใหญ่มักซื้อสินค้าโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการขาย ณ ขณะนั้น เช่น การแสดงตัวของสินค้าบนชั้นวางขาย การประกาศชักชวน ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงได้พยายามสร้างแรงจูงใจจากผู้ซื้อ โดยใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งกระตุ้นชักนำให้ผู้พบเห็นสนใจ หยิบสินค้าไปพินิจพิจารณาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการอ่านข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด
 
ระบบการขาย เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการขายสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น ระบบนี้ผู้ซื้อมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้าโดยปราศจากพนักงานขาย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานขาย โดยสามารถสร้างความพึ่งพอใจและความมั่นใจในการซื้อ กระตุ้นการขายและสื่อภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้านั้น
 
ความสะดวกสบายของผู้ซื้อ มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบทำให้ ผู้ซื้อมักคำนึงถึงความสะดวกสบายที่สินค้านั้นจะอำนวยให้ จะไม่พิจารณาเฉพาะคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว ความสะดวกสบายในการใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้งานสะดวก
เปิด-ปิดง่าย และยังสามารถปิดซ้ำได้ 
 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับแล้วว่าความสำเร็จของสินค้าขึ้นกับการส่งเสริมการขาย การโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย การโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขายที่นิยมอย่างแพร่หลาย รูปลักษณ์และสีสันของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่พิมพ์อยู่ที่บรรจุภัณฑ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบอกถึงภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้านั้น
 
การส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ผสมผสานกับการส่งเสริมการขายวิธีอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การออกแบบกล่องลูกฟูกให้ใช้ประโยชน์อื่นได้อีกเมื่อใช้สินค้าหมดแล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้เป็นชุด เช่น การออกแบบกล่องที่บรรจุทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันไว้ด้วยกัน
 

 • หน้าที่กล่องลูกฟูก.jpg
  "กล่องกระดาษลูกฟูก" เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีคุณลักษณะที่แข็งแรงนิยมใช้ในการขนส่ง กล่องกระดาษลูกฟูกเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักหรือเป็นสินค...

 • ทำไมกล่องลูกฟูก2.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีการใช้ทุกที่รอบตัวเรา เราสามารถหาได้ในบรรจุภัณฑ์ของตู้เย็นไปจนถึงสมาร์ทโฟนซึ่งมีข้อดีมากมายที่มากับกล่องลูกฟูกเหล่านี้ และนี่เป็น 10 เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกกล...

 • ออกแบบกล่องลูกฟูก.jpg
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใ...

 • กล่องธรรมชาติ.jpg
  กระดาษลูกฟูกและกาวใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูกสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ กระดาษลูกฟูกที่เราใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 100% เป็นหลัก

 • วัตถุดิบกล่องกระดาษลูกฟูก.jpg
  วัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคือกระดาษดิบลูกฟูก ในเยอรมนีกระดาษลูกฟูกนี้ทำจากกระดาษรีไซเคิลเป็นหลักโดยมีเส้นใยสดและกาวแป้งบางเปอร์เซ็นต์ กระดาษอุ่นและชุบไอน้ำ

 • กระดาษลูกฟูกแบบใดดีที่สุด.jpg
  ประเภทของกระดาษลูกฟูกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่นเฉพาะหน่วยบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์สำหรับอุตสาหกรรมจะต้องสามารถที่จะทนต่อความต้องการที่แตกต่างกันในก...

 • กระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน.jpg
  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมสนับสนุนสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รองรับการเติบโตของประเภทสินค้าต่างๆมากกว่า 74%

 • กระดาษลูกฟูก.jpg
  แผ่นกระดาษลูกฟูกมักใช้เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งของที่เปราะบางและใช้เป็นแผ่นรองพื้นบนพาเลทเพื่อกระจายน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน แผ่นรองช่วยให้ส่วนบนของผลิตภัณฑ์ปราศจากฝุ่นในระหว่างการจั...

 • การพิมพ์กล่องกระดาษ.jpg
  กล่องลูกฟูกแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถควบคุมแบรนด์และข้อความผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่หลากหลายรวมถึง การพิมพ์แบบบล็อค และ เฟล็กโซเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกให้...

 • กระดาษลูกฟูก แพร่หลาย.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เหตุใดจึงได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย? มูลค่า , ประสิทธิภาพ

 • ที่มาของกระดาษลูกฟูก.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกแต่ละกล่องได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ ขนาดน้ำหนักรูปร่างความเปราะบางการวางแนวในบรรจุภัณฑ์ข้อกำหนดในการบรรจุรูปแบบพาเลทความต้องการคลังสินค้...

 • กระดาษลูกฟูกการจัดเก็บ.jpg
  ในคลังสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุจะทำงานได้เป็นอย่างดีในการใช้พื้นที่จัดเก็บที่มีค่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คลังสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสาม...

 • ข้อดีของกล่องกระดาษลูกฟูก.jpg
  มีข้อดีมากมายที่เกี่ยวข้องกับกล่องกระดาษลูกฟูกและการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นจะช่วยให้คุณพิจารณาได้ว่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับความต้องการในการบรรจุของคุณ กล่องกระดาษลูกฟูกสต็อกมีน้ำหนักเบ...

 • การปกป้องกล่อง.jpg
  ในขั้นต้นกระดาษลูกฟูกอาจดูบอบบางและอ่อนแอ แต่เมื่อมองเข้าไปใกล้ ๆ จะให้การปกป้องในระดับที่ดีกระดาษลูกฟูกผนังด้านเดียวทำจากแผ่นลูกฟูกร่องที่คั่นกลางระหว่างแผ่นซับสองชั้น(โดยปกติจะเ...

 • หลงรัก.jpg
  เมื่อพูดถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการทำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่มีอยู่กล่องบรรจุภัณฑ์จะสร้างความประทับใจแรกให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความสนใจใน...

 • คุ้มค่า.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่เช่น เดียวกับต้นทุนล่วงหน้าของกล่องกระดาษแข็งที่ต่ำทำให้คุณมีกล่องขนาดที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุ...

 • บทความกล่อง_KAS.jpg
  70% ของการตัดสินใจซื้อทั้งหมดเกิดขึ้นที่จุดขาย เนื่องจากผู้บริโภคในซูเปอร์มาร์เก็ตมักเผชิญกับผลิตภัณฑ์จำนวนมากให้เลือกพวกเขาจึงต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในกระบวนการซื้อ บรรจุ...

 • บทความกล่อง_KAS1.jpg
  กล่องลูกฟูกสามารถมองเห็นได้ทุกที่ ที่สถานที่ขนส่งและแสดงสินค้านับตั้งแต่มีการคิดค้นขึ้นเมื่อเกือบ150 ปีที่แล้วทำให้มั่นใจได้ถึงการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยปกป้องและห่อสิ...

 • บทความกล่อง_KAS2.jpg
  75% ของสินค้าบรรจุหีบห่อทั้งหมดที่ขนส่งในวันนี้บรรจุในกระดาษลูกฟูก โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แข็งแรงในขณะที่ยังคงน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ กระดาษลูกฟูกช่วยปกป้องสินค้าได้อย่างมีปร...

 • ใยลูกฟูก.jpg
  แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางเทคนิคระหว่างกัน แต่ผู้คนมักใช้คำว่าวัสดุลูกฟูกกระดาษแข็งและกระดาษแข็งแทนกันได้ ผู้คนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการขนส่งมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ากระ...

 • กล่องมาตรฐาน.jpg
  มีผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องลูกฟูกที่คล้ายกันมากกว่า 1,000 รายดังนั้นจึงเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ พูดคุยกับซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพว่...

 • Flute.jpg
  B FLUTE- ทนต่อการเจาะได้ดี + เกรดธรรมดามาก + ใช้สำหรับสินค้ากระป๋องและตู้โชว์ได้ดีB-Flute ขนาดลอนที่สองที่นำมาใช้โดยอุตสาหกรรมลูกฟูกมีความสูงโค้งต่ำกว่า Aและมากกว่าฟลุตต่อฟุต (50) ...
 • Corrugated Box.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Box) ผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไปรษณีย์, กล่องพัสดุ,กล่องลูกฟูกไดคัท, กล่องลูกฟูกฝาชน, กล่องกระดาษลูกฟูก3ชั้น, กล่องกระดาษลูกฟูก5ชั้นโรงง...


 • ทำไมต้องลงทุนในกล่องที่กำหนดเอง.jpg
  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าลูกค้าจะยินดีที่จะแบ่งปันภาพผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่ามีความเป็นพรีเมี่ยมไปจนถึงตัวบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนอกเหนือจากการเป็นเพียงสิ่งที่ดีที่จะมีกล่...

 • ลูกค้ากล่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะซื้อซ้ำมากขึ้นหากมีคำสั่งซื้อมาในบรรจุภัณฑ์ที่หรูหรา.jpg
  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าลูกค้าจะยินดีที่จะแบ่งปันภาพผลิตภัณฑ์ของตนมากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่ามีความเป็นพรีเมี่ยมไปจนถึงตัวบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นนอกเหนือจากการเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุ...


สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online     Facebook      

ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย