กล่องลูกฟูกส่งผลต่อการตลาดอย่างไร

กล่องลูกฟูกส่งผลต่อการตลาดอย่างไร

ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย
 
P1 = Product                       
P2 = Place                          
P3 = Price                          
P4 = Promotion                   
P5 = Packaging                   
 
ในการตลาดสมัยใหม่ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า P อื่น ๆ โดยมีความสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้
 
โครงสร้างทางการตลาด  ลักษณะโครงสร้างทางการตลาดได้ผลักดันให้เกิดการแข่งขันสูง เช่น การสร้างความแตกต่างของสินค้าให้เด่นชัด บรรจุภัณฑ์จัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องนี้ได้ เพราะช่วย
สร้างรูปแบบของสินค้าให้ดูแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่ง หรือ สร้างความแตกต่างตามกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายหรือตามปริมาณบรรจุภัณฑ์ก็ได้
 
แรงจูงใจในการซื้อ ผู้ซื้อส่วนใหญ่มักซื้อสินค้าโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการขาย ณ ขณะนั้น เช่น การแสดงตัวของสินค้าบนชั้นวางขาย การประกาศชักชวน ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงได้พยายามสร้างแรงจูงใจจากผู้ซื้อ โดยใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งกระตุ้นชักนำให้ผู้พบเห็นสนใจ หยิบสินค้าไปพินิจพิจารณาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการอ่านข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในที่สุด
 
ระบบการขาย เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการขายสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น ระบบนี้ผู้ซื้อมีอิสระในการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้าโดยปราศจากพนักงานขาย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่เสมือนพนักงานขาย โดยสามารถสร้างความพึ่งพอใจและความมั่นใจในการซื้อ กระตุ้นการขายและสื่อภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้านั้น
 
ความสะดวกสบายของผู้ซื้อ มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบทำให้ ผู้ซื้อมักคำนึงถึงความสะดวกสบายที่สินค้านั้นจะอำนวยให้ จะไม่พิจารณาเฉพาะคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว ความสะดวกสบายในการใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ เช่น ใช้งานสะดวก
เปิด-ปิดง่าย และยังสามารถปิดซ้ำได้ 
 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับแล้วว่าความสำเร็จของสินค้าขึ้นกับการส่งเสริมการขาย การโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย การโฆษณาจัดว่าเป็นสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขายที่นิยมอย่างแพร่หลาย รูปลักษณ์และสีสันของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่พิมพ์อยู่ที่บรรจุภัณฑ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบอกถึงภาพพจน์ของสินค้า รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้านั้น
 
การส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ผสมผสานกับการส่งเสริมการขายวิธีอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ เช่น การออกแบบกล่องลูกฟูกให้ใช้ประโยชน์อื่นได้อีกเมื่อใช้สินค้าหมดแล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้เป็นชุด เช่น การออกแบบกล่องที่บรรจุทั้งแปรงสีฟันและยาสีฟันไว้ด้วยกัน
 

 • หน้าที่กล่องลูกฟูก.jpg
  "กล่องกระดาษลูกฟูก" เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีคุณลักษณะที่แข็งแรงนิยมใช้ในการขนส่ง กล่องกระดาษลูกฟูกเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักหรือเป็นสินค...

 • ทำไมกล่องลูกฟูก2.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกนั้นมีการใช้ทุกที่รอบตัวเรา เราสามารถหาได้ในบรรจุภัณฑ์ของตู้เย็นไปจนถึงสมาร์ทโฟนซึ่งมีข้อดีมากมายที่มากับกล่องลูกฟูกเหล่านี้ และนี่เป็น 10 เหตุผลว่าทำไมต้องเลือกกล...

 • ออกแบบกล่องลูกฟูก.jpg
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใ...

 • กล่องธรรมชาติ.jpg
  กระดาษลูกฟูกและกาวใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษลูกฟูกสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ กระดาษลูกฟูกที่เราใช้ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 100% เป็นหลัก

 • วัตถุดิบกล่องกระดาษลูกฟูก.jpg
  วัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคือกระดาษดิบลูกฟูก ในเยอรมนีกระดาษลูกฟูกนี้ทำจากกระดาษรีไซเคิลเป็นหลักโดยมีเส้นใยสดและกาวแป้งบางเปอร์เซ็นต์ กระดาษอุ่นและชุบไอน้ำ

 • กระดาษลูกฟูกแบบใดดีที่สุด.jpg
  ประเภทของกระดาษลูกฟูกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่นเฉพาะหน่วยบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องยนต์สำหรับอุตสาหกรรมจะต้องสามารถที่จะทนต่อความต้องการที่แตกต่างกันในก...

 • กระดาษลูกฟูกในปัจจุบัน.jpg
  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมสนับสนุนสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รองรับการเติบโตของประเภทสินค้าต่างๆมากกว่า 74%

 • Corrugated Box.jpg
  เป็นมาตราฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งยานยนต์ และอิเลคทรอนิกส์ เกษตรกรรม ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่ากระดาษ ในหลายๆด้าน เช่นกันน้ำ กันฝุ่น รับน้ำหนักได้ดีกว่า

 • กระดาษลูกฟูก.jpg
  แผ่นกระดาษลูกฟูกมักใช้เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งของที่เปราะบางและใช้เป็นแผ่นรองพื้นบนพาเลทเพื่อกระจายน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกัน แผ่นรองช่วยให้ส่วนบนของผลิตภัณฑ์ปราศจากฝุ่นในระหว่างการจั...

 • การพิมพ์กล่องกระดาษ.jpg
  กล่องลูกฟูกแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถควบคุมแบรนด์และข้อความผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ด้วยตัวเลือกการพิมพ์ที่หลากหลายรวมถึง การพิมพ์แบบบล็อค และ เฟล็กโซเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ขายปลีกให้...

 • กระดาษลูกฟูก แพร่หลาย.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เหตุใดจึงได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย? มูลค่า , ประสิทธิภาพ

 • ที่มาของกระดาษลูกฟูก.jpg
  กล่องกระดาษลูกฟูกแต่ละกล่องได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ ขนาดน้ำหนักรูปร่างความเปราะบางการวางแนวในบรรจุภัณฑ์ข้อกำหนดในการบรรจุรูปแบบพาเลทความต้องการคลังสินค้...

 • กระดาษลูกฟูกการจัดเก็บ.jpg
  ในคลังสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุจะทำงานได้เป็นอย่างดีในการใช้พื้นที่จัดเก็บที่มีค่าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คลังสินค้าที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสาม...

 • ข้อดีของกล่องกระดาษลูกฟูก.jpg


สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online     Facebook      

ในปัจจุบันกล่องลูกฟูกได้รับการยอมรับอย่างยิ่งต่อความสำเร็จต่อธุรกิจ และได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ 5 ของกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย