หน้าที่หลักของกล่องลูกฟูก

หน้าที่หลักของกล่องลูกฟูก

   "กล่องกระดาษลูกฟูก" เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีคุณลักษณะที่แข็งแรงนิยมใช้ในการขนส่ง กล่องกระดาษลูกฟูกเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักหรือเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย นอกจากการใช้กล่องลูกฟูกแล้วกระดาลูกฟูกม้วนก็เป็นวัสดุที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้าย การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า หน้าที่ของกล่องกระดาษลูกฟูกหลักๆมี 4 ข้อดังนี้

 

1. รองรับผลิตภัณฑ์ เป็นหน้าที่พื้นฐานของสินค้าที่ต้องมีบรรจุภัณฑ์รองรับหากไม่มีจะทำให้การขนส่ง เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก กล่องลูกฟูกจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการกระจายสินค้าที่ทำให้ผลิตผลเกษตร และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสามารถเคลื่อนย้ายจากโรงงานไปยังสถานที่จำหน่ายได้

2. ป้องกันความเสียหายทางกายภาพของสินค้า สินค้าทุกชนิดได้ความเสียหายระหว่างกระบวนการจัดจำหน่าย กล่องลูกฟูกจะช่วยคุ้มครองสินค้าจากความเสียหายต่าง ๆ เช่น การกดทับในการเรียงสินค้า การกระแทกและการสั่นสะเทือน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

3. สื่อข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและชักจูงในการซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้าในร้านค้าแบบทันสมัยที่ไม่มีพนักงานขายนั้น การพิมพ์บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทสำคัญเพื่อสื่อข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้า เช่น คุณภาพ วิธีการบริโภคหรือการใช้ แหล่งผลิตเป็นต้น ให้ผู้บริโภคทราบนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังต้องสวยงามเพื่อดึงดูดให้ผู้พบเห็นสนใจ และ กระตุ้นให้อยากซื้อสินค้านั้น

4. ให้ความสะดวกในการใช้งานสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องให้ความสะดวกต่อการใช้งานแก่ผู้บริโภค เช่น เปิดและปิดง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องให้ความสะดวกในการกระจายสินค้า จากแหล่งผลิตถึงปลายทางและจนถึงมือผู้บริโภคสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook      

 "กล่องกระดาษลูกฟูก" เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะมีคุณลักษณะที่แข็งแรงนิยมใช้ในการขนส่ง กล่องกระดาษลูกฟูกเหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักหรือเป็นสินค้าที่แตกหักง่าย นอกจากการใช้กล่องลูกฟูกแล้วกระดาลูกฟูกม้วนก็เป็นวัสดุที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้าย การขนส่งและการจัดเก็บสินค้า หน้าที่ของกล่องกระดาษลูกฟูกหลักๆมี 4 ข้อดังนี้