เกี่ยวกับกล่อง,รูปแบบกล่อง,ความหนากล่อง,สีผิวกล่อง,การพิมพ์กล่อง

การเลือกรูปแบบกล่องให้เหมาะกับการใช้งาน

กำหนดความหนากล่องให้เหมาะกับน้ำหนักสินค้าเเละการจัดส่งสินค้า

เลือกสีผิวตามความชอบ