ขั้นตอนการสั่งกล่องฝาชน

ขั้นตอนการสั่งผลิตกล่องฝาชน

 

01 กำหนดขนาดกล่อง กว้างxยาวxสูง


02 เลือกความหนา 3 ชั้น 5 ชั้น


03 เลือกเกรดกระดาษ (สีผิว)กล่อง


04 การพิมพ์ logo เเละรายละเอียดกล่อง


05 การเลือกใช้สีพิมพ์ให้เหมาะสม

 

06 การเชื่อมต่อ ปะกาว VS เย็บลวด


07 จำนวนขั้นต่ำการสั่งผลิต / ระยะเวลาการผลิต / การจัดส่ง 

แบบฟอร์มขอราคา Online

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ฝ่ายขาย ส่งใบเสนอราคา ภายใน 30 นาที