กล่องฝาเกย

กล่องฝาเกยเหมาะกับสินค้าทรงเเบน 
สามารถใส่กับสินค้าขนาดกลาง เเละ ใหญ่
สามารถรองรับการทะลุของสินค้าได้ดี
ตัวฝา เปิด-ปิด เป็นการซ้อนทับกัน 2 ชั้น 
สามารถป้องกันการทะลุของสินค้าได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …