กล่องไดคัทหูช้าง

กล่องรูปแบบทรงเฉพาะ / ใช้กับกล่องสั่งผลิตตามขนาดเท่านั้น
เหมาะกับสินค้า ทรงเเบน หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูงไม่มาก / พับขึ้นรูปได้สะดวก
ไม่ต้องใช่เทปกาว เพราะใช้การล็อคกันของตัวกล่อง /เหมาะกับสินค้าข

แบบฟอร์มขอราคา Online

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ฝ่ายขาย ส่งใบเสนอราคา ภายใน 30 นาที

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …