กล่องฝาชน

กล่องรูปทรงมาตรฐานนิยมใช้,  สำหรับกล่องเพื่อการขนส่ง,ใช้ได้กับสินค้าทุกประเภทเหมาะกับการขนส่งเเละขนย้ายสินค้า,มีความเเข็งเเร็งสูง, สามารถรองรับการเรียงซ้อนได้ดีเหมาะกับสินค้า ทุกขนาด ใหญ่มา

แบบฟอร์มขอราคา Online

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ฝ่ายขาย ส่งใบเสนอราคา ภายใน 30 นาที

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …