กล่องไดคัท

กล่องไดคัท

กล่องไดคัท คือกล่องที่ใช้วิธีการตัดกระดาษลูกฟูก ให้เป็นรูปทรงใดๆก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทรงหยัก หรือทรงโค้ง โดยใช้แม่พิมพ์ ที่เรียกว่า เพลทไดคัท หรือ บล็อกไดคัท มากดทับวัสดุให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการ
บล็อคไดคัท (Die-cut) การทำบล็อคไดคัทสำหรับกล่องไดคัทนั้น เป็นการตัดกระดาษในลักษณะของการปั๊มกระดาษ ออกมาเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบ การขึ้นแบบทำได้โดยใช้ใบมีดดัดโค้งงอเป็นแม่แบบ(บล็อค) แล้วจึงปั๊มไดคัทตามรูปแบบนั้นๆ การทำไดคัทในงานรับทำกล่องกระดาษนั้น ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขึ้นแบบไดคัทของช่างมืออาชีพ ให้งานเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการ โดยต้องทำแม่พิมพ์ให้เป็นรูปที่เราต้องการที่เรียกว่า "บล็อกปั๊ม" หรือ "แบบมีดไดคัท"


 
 

ตัวอย่างกล่องไดคัท

สอบถามรายละเอียดการสั่งทำกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

                

    087-685-5951      @kasbox       @kasbox     info@kasbox    ขอราคา Online     Facebook