กล่องอาหารเสริม BOOM COCOA

เริ่มสร้างบรรจุภัณฑ์ของคุณไปกับเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ Click

               

กล่องอาหารเสริม
Brand : Boom cocoa plus

รูปแบบกล่อง : กล่องฝาชน 
ขนาดกล่อง : 40 x 67 x 31 cm
ความหนากล่อง : 5 ชั้น ลอน BC
สีผิวกล่อง : Ks สีขาว
พิมพ์ : 1 สี 4 ด้าน+ฝา
รหัส : 1988-34