กล่องสินค้า OTOP กล่องโครงการมหาวิทยาลัยU2T

กล่องกล้วยหอม

จังหวัดหนองบัวลำภู  วิสหกิจชุมชนกล้วยหอมอำเภอโนนสัง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบกล่อง : หูหิ้ว     /     ขนาดกล่อง : 30x35x15 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 150KA/125ka    /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน เขียว003   /   รหัส 2574-01
 

กล่องหมอน

รูปแบบกล่อง : หูหิ้วแบบพิเศษ     /     ขนาดกล่อง : 20.3x25x49.5cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125KL/125KL    /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน เขียว003   /   รหัส 1382-03
 

กล่องน้ำมันงา

วิสหกิจชุมชนต้นบุญ จ.แม่ฮ่องสอน

รูปแบบกล่อง : ฝาเสียบก้นขัด     /     ขนาดกล่อง :10.5x10.5x23.5cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125Kl/125kl    /    สีพิมพ์ : สีเฉดพิเศษ เขียว022   /   รหัส 1384-04
 

กล่องใส่ก้อนเชื้อเห็ด

รูปแบบกล่อง : กล่องไดคัทหูหิ้ว    /     ขนาดกล่อง :30x30x30cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125Kl/125kl    /    สีพิมพ์ : สีดำ805+เขียว003   /   รหัส 1384-15
 

กล่องใส่มวยนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าว

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าOTOPจังหวัดร้อยเอ็ด

รูปแบบกล่อง : หูหิ้วแบบพิเศษ     /     ขนาดกล่อง : 20x20x14 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125Kร/125ฉฟ    /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐานดำ805   /   รหัส 1382-08
 

กล่องใส่น้ำปลาร้าตัว

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าOTOPจังหวัดร้อยเอ็ด

รูปแบบกล่อง : หูหิ้วแบบพิเศษ     /     ขนาดกล่อง : 20x20x14 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125Kร/125ca   /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐานดำ805   /   รหัส 1382-08
 

กล่องใส่ไข่เค็ม

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าOTOPจังหวัดร้อยเอ็ด

รูปแบบกล่อง : ฝาเสียบก้นขัด     /     ขนาดกล่อง : 10.5 x 15.5 x 6 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน E     /       สีผิวกล่อง : 125Ki/125Ki    /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน ดำ805 +แดง101  /   รหัส 1382-10
 

กล่องใส่รองเท้า

รูปแบบกล่อง : กล่องไดคัทรองเท้า     /     ขนาดกล่อง : 23 x 33 x 12 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125KL/125KL    /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน น้ำตาล505  /   รหัส 1382-17
 

กล่องใส่ผ้าฝ้ายน้ำมอญ

รูปแบบกล่อง : กล่องหูช้าง     /     ขนาดกล่อง : 22 x 27 x 5 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125Ki/125Ca   /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน น้ำตาล502  /   รหัส 1382-18
 

กล่องใส่ปิ่นโตไม้

รูปแบบกล่อง : กล่องฝาเสียบก้นขัด     /     ขนาดกล่อง : 20.3x28x38 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 125Ki/125Ca   /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน น้ำตาล502  /   รหัส 1382-26
 

กล่องใส่สับปะรด

รูปแบบกล่อง : กล่องหูหิ้ว    /     ขนาดกล่อง : 17x32x25 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง : 170KS/185Ki  /    สีพิมพ์ : สีพิเศษ เขียว034+เหลือง7408c  /   รหัส 2874-01
 

 กล่องใส่มะพร้าวกะทิ

โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู้่ตำบล มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปแบบกล่อง : กล่องหูหิ้ว    /     ขนาดกล่อง :    16 x 21 x 44 cm    /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /      สีผิวกล่อง : 150Kร/150Ki  /    สีพิมพ์ : สีพิเศษ เขียว034+เหลือง7408c  /   รหัส 2874-02
 

กล่องสับปะรด

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแปลงใหญ่บ้านคา จังหวัด ราชบุรี

รูปแบบกล่อง : หูหิ้ว     /     ขนาดกล่อง : 18x28x16.5 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง :170KS/150ka    /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน ดำ805+เขียว003   /   รหัส b0472-01
 

กล่องสินค้าทั่วไปส่งไปรษณีย์

สหกรณืออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปแบบกล่อง : ฝาชน     /     ขนาดกล่อง : 26x66x23 cm      /      ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B     /       สีผิวกล่อง :125Ki/125Ca   /    สีพิมพ์ : สีมาตรฐาน น้ำเงิน205   /   รหัส b00ล510-01
 

เริ่มสร้างบรรจุภัณฑ์ของคุณ
ไปกับเรา 
ได้ในทุกช่องทางการติดต่อ Click
 

               

   T: 087-685-5951      @kasbox       @kasbox     i[email protected]    ขอราคา Online   Facebook      

กล่องกล้วยหอม,กล่องหมอน,กล่องน้ำมันงา,กล่องใส่ก้อนเชื้อเห็ด,
กล่องใส่มวยนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าว,ที่นึ่งข้าวเหนียว,กล่องใส่น้ำปลาร้าตัว,กล่องใส่ไข่เค็ม,กล่องใส่รองเท้า,กล่องใส่ผ้าฝ้ายน้ำมอญ,กล่องปิ่นโตไม้,
กล่องใส่สับปะรด, กล่องใส่มะพร้าวกะทิ,กล่องสับปะรด,กล่องสินค้าทั่วไปส่งไปรษณีย์