กล่องน้ำปลาร้าแซบนัว

กล่องน้ำปลาร้า
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
กล่องน้ำปลาร้าแซบนัว
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
พิมพ์กล่องdisplayน้ำปลาร้า
โรงงานผลิตกล่องน้ำปลาร้า
กล่องกระดาษลูกฟูกใส่น้ำปลาร้า
กล่องน้ำปลาร้า
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
กล่องน้ำปลาร้าแซบนัว
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
พิมพ์กล่องdisplayน้ำปลาร้า
โรงงานผลิตกล่องน้ำปลาร้า
กล่องกระดาษลูกฟูกใส่น้ำปลาร้า
กล่องน้ำปลาร้า
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
กล่องน้ำปลาร้าแซบนัว
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
พิมพ์กล่องdisplayน้ำปลาร้า
โรงงานผลิตกล่องน้ำปลาร้า
กล่องกระดาษลูกฟูกใส่น้ำปลาร้า
ความหนากล่องน้ำปลาร้า3ชั้นลอน B
กล่องน้ำปลาร้า
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
กล่องน้ำปลาร้าแซบนัว
กล่องdisplayน้ำปลาร้า
พิมพ์กล่องdisplayน้ำปลาร้า
โรงงานผลิตกล่องน้ำปลาร้า
กล่องกระดาษลูกฟูกใส่น้ำปลาร้า
สีผิวกล่องน้ำปลาร้าเป็นสีขาว KS
เริ่มสร้างบรรจุภัณฑ์ของคุณไปกับเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ Click

               

กล่องน้ำปลาร้า DISPLAY
บรรจุ 6 ขวด
Brand : เเซบนัว

รูปแบบกล่อง : กล่องไดคัท DISPLAY
ขนาดกล่อง : 14 x 21 x 5 cm
ความหนากล่อง : 3 ชั้น ลอน B
สีผิวกล่อง : KL น้ไตาลเหลือง
พิมพ์ : 2 สี 4 ด้าน ด้านหลังไม่พิมพ์
จำนวนผลิต :
ราคาเริ่มต้น : 1000 กล่อง