กล่องน้ำปลาร้าเเม่หวาปลาร้าตัว

แม่หวาปลาร้าตัวปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอ
แม่หวาปลาร้าตัวปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอ
แม่หวาปลาร้าตัวปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอ
แม่หวาปลาร้าตัวปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอ
แม่หวาปลาร้าตัวปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอ
แม่หวาปลาร้าตัวปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอ
เริ่มสร้างบรรจุภัณฑ์ของคุณไปกับเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ Click

               

กล่องน้ำปลาร้า หูหิ้ว บรรจุ 4 ขวด

Brand : แม่หวาปลาร้าตัว

แม่หวาปลาร้าตัว
ปลาร้าหรือปลาเเดกเป็นอาหารเครื่องปรุงรสที่สำคัญในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ถือเป็น 1 ใน 5 ของความเป็นอีสานได้เเก่
ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ เเละปลาร้าชีวิตชาวอีสานเเต่ดั้งเดิม จะทำปลาร้าเอง โดยการดักจับปลาในห้วย หนอง คลอง บึง นำมาหมักปลาร้าไว้รับประทาน

ลักษณะของปลาร้าอีสาน คือ มักทำจากปลาน้ำจืดขนาดเล้ก เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากระดี่ มาหมักกับรำข้าวเเละเกลือ

เเล้วบรรจุใส่ไหใช้เวลาหมักไว้ประมาณ 7-8 เดือน เเล้วจึงนไมารับประทาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารนอกฤดูกาลที่ได้รสชาติอร่อย เหมาพกับการนำมาปรุงอาหารเป็นอย่างดี