กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์ GLUTA SHOT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT

กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์  GLUTA SHOT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
Brand : 3B
รูปแบบกล่อง : กล่องฝาชน
ขนาดกล่อง :34x40x28 cm
ความหนากล่อง : 5 ชั้น ลอน Bc
สีผิวกล่อง : Ks สีขาว
พิมพ์ : 1 สี 4 ด้าน + ฝาบน
สีพิ
กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์  GLUTA SHOT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
Brand : 3B
รูปแบบกล่อง : กล่องฝาชน
ขนาดกล่อง :34x40x28 cm
ความหนากล่อง : 5 ชั้น ลอน Bc
สีผิวกล่อง : Ks สีขาว
พิมพ์ : 1 สี 4 ด้าน + ฝาบน
สีพิ
กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์  GLUTA SHOT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCTBrand : 3Bรูปแบบกล่อง : กล่องฝาชนขนาดกล่อง :34x40x28 cmความหนากล่อง : 5 ชั้น ลอน Bcสีผิวกล่อง : Ks สีขาวพิมพ์ : 1 สี 4 ด้าน + ฝาบนสีพิ
กลูต้าร์ ช็อตส์
กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์  GLUTA SHOT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT
Brand : 3B
รูปแบบกล่อง : กล่องฝาชน
ขนาดกล่อง :34x40x28 cm
ความหนากล่อง : 5 ชั้น ลอน Bc
สีผิวกล่อง : Ks สีขาว
พิมพ์ : 1 สี 4 ด้าน + ฝาบน
สีพิ
กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์  GLUTA SHOT
เริ่มสร้างบรรจุภัณฑ์ของคุณไปกับเราได้ในทุกช่องทางการติดต่อ Click

               

กล่องกลูต้าร์ ช็อตส์  GLUTA SHOT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT 

รูปแบบกล่อง : กล่องฝาชน
ขนาดกล่อง :34x40x28 c

รหัส : 1470-19 กลูต้า , GLUTA