กล่องลูกฟูกใส่สินค้าทั่วไป 3 ชั้นลอน C Brand : OGX ขนาด : 27 x 28 x 21 cm.

รหัสสินค้า : 2618-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : OGx
  • รูปแบบ : กล่องลูกฟูกใส่สินค้าทั่วไป
  • ขนาด : 27 x 28 x 21 cm.
  • สีกระดาษ : 170KS/150KA
  • พิมพ์ : ย้อมสี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด