กล่องลูกฟูกใส่ผลไม้ 5 ชั้นลอน BC Brand : สวนผลไม้นารา ขนาด : 11 3/4 x 17 3/4 x 8 5/8 inches.

รหัสสินค้า : 2096-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : สวนผลไม้นารา
  • รูปแบบ : กล่องฝาชน
  • ขนาด : 113/4 x 173/4 x 85/8 inches.
  • สีกระดาษ : 125KA/125KA
  • พิมพ์ : 1 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด