กล่องลูกฟูกสินค้าทั่วไป, กล่องบรรจุภัณฑ์ 5 ชั้นลอน BC Brand : Benly ขนาด : 38 x 57 x 57 cm.

รหัสสินค้า : 1939-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : Benly
  • รูปแบบ : กล่องฝาชน
  • ขนาด : 38 x 57 x 57 cm.
  • สีกระดาษ : 125KA/125CA
  • พิมพ์ : 2 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด