กล่องลูกฟูกใส่ขนม,กล่องอาหาร,อาหารแห้ง 5 ชั้นลอน BC Brand : Purit Pies ขนาด 13x20x2 inches.

รหัสสินค้า : 1335-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : Purit Pies
  • รูปแบบ : กล่องฝาครอบ
  • ขนาด : 13x20x2 inches.
  • สีกระดาษ : 125KA/125CA
  • พิมพ์ : 2 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด