กล่องลูกฟูกใส่ผลไม้ กล่องมะยงชิด 5 ชั้นลอน BC Brand : Tonkon Orchard ขนาด : 27 x 43 x 20 inches.

รหัสสินค้า : 2502-03-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : Tonkon Orchard
  • รูปแบบ : กล่องฝาชน
  • ขนาด : 27 x 43 x 20 inches.
  • สีกระดาษ : 125KL/125KL
  • พิมพ์ : 1 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด