กล่องลูกฟูกบรรจุมะม่วงแพ็ค 10 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)

รหัสสินค้า : M10-4

ราคา

890.00 THB


1,100.00 THB

 (-19%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 890.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • กล่องมะม่วงแพ็ค 10 Kg. ( 20 กล่อง : 1 แพ็ค)
  • เกรดกระดาษ : กระดาษลูกฟูก KS (สีขาว)
  • ขนาด : 35 x 45 x 25 cm. (กว้าง x ยาว x สูง) = กล่อง Kerry M+
  • ความหนากล่อง : 5 ชั้นลอน BC
  • รูระบายอากาศ 4 รู
  • รูจับหูหิ้ว 2 รู (ซ้าย-ขวา)
  • ราคาเฉลี่ยต่อกล่อง 44.5 บาท
  • ราคารวม Vat + ส่งฟรี