กล่องลูกฟูกใส่อาหารแปรรูป , ผลไม้อบแห้ง 5 ชั้นลอน BC Brand : Benefruits ขนาด : 33 x 35 x 29 cm.

รหัสสินค้า : 898-21-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : Benefruits
  • รูปแบบ : กล่องลูกฟูกใส่อาหารแปรรูป
  • ขนาด : 33 x 35 x 29 cm.
  • สีกระดาษ : 125KT/125KT
  • พิมพ์ : 1 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด