กล่องลูกฟูกใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว,Skin Care,เซรั่ม ,กล่องอาหาร 3 ชั้นลอน E Brand : Le Oxi ขนาด : 17 x 28 x 4.5 cm.

รหัสสินค้า : 2547-01-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand : LeOxi
  • รูปแบบ : กล่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
  • ขนาด : 30.5 x 35.5 x 22 cm.
  • สีกระดาษ : 150KS/150KS
  • พิมพ์ : ย้อมสี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด