กล่องลูกฟูกใส่อาหารแปรรูป,กล่องนม,ชา 5 ชั้นลอน BC Brand : Number 6 ขนาด : 31 x 41.5 x 22 cm.

รหัสสินค้า : 2254-02-PM01-01

ราคา

0.00 THB


0.00 THB

ราคารวม 0.00 THB
  • Brand :  Number 6 
  • รูปแบบ : กล่องฝาชน
  • ขนาด : 31 x 41.5 x 22 cm.
  • สีกระดาษ : 125KI/125KI
  • พิมพ์ : 2 สี
แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด