กล่องใส่มะพร้าวกะทิ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T

รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ
รูปแบบกล่องสำหรับขายหน้าสวน และขายออนไลน์ ตัวกล่องสามารถพับฝาได้โดยมีการออกแบบมาเพื่อขนส่งสะดวก กล่องเจาะรูเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะหากไม่มีช่องที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจส่งผลต่อคุณภาพ

กล่องใส่มะพร้าวกะทิ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
(คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ขนาดกล่อง : 16 x 21 x 44 cm
รหัส : 2874-02