เหตุผลที่ต้องเลือกกล่องลูกฟูก

เหตุผลที่ต้องเลือกกล่องลูกฟูก

75% ของสินค้าบรรจุหีบห่อทั้งหมดที่ขนส่งในวันนี้บรรจุในกระดาษลูกฟูก โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แข็งแรงในขณะที่ยังคงน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ กระดาษลูกฟูกช่วยปกป้องสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการสั่นสะเทือนแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฝุ่นและสิ่งสกปรกรวมไปถึงแสงแดด รวมถึงการเรียงซ้อนและความต้านทานต่อการบีบอัดในแนวตั้ง และ มีอัตราส่วนความแข็งแรงที่รับน้ำหนักได้ดี

75% ของสินค้าบรรจุหีบห่อทั้งหมดที่ขนส่งในวันนี้บรรจุในกระดาษลูกฟูก โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้แข็งแรงในขณะที่ยังคงน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำ กระดาษลูกฟูกช่วยปกป้องสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการสั่นสะเทือนแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฝุ่นและสิ่งสกปรกรวมไปถึงแสงแดด รวมถึงการเรียงซ้อนและความต้านทานต่อการบีบอัดในแนวตั้ง และ มีอัตราส่วนความแข็งแรงที่รับน้ำหนักได้ดี