การจัดส่งกล่องลูกฟูก

การจัดส่งกล่องลูกฟูก

1. บริการจัดส่งโดยรถของทางเรา
รองรับปริมาณการวิ่งส่งอยู่ประมาณวันละ 50-60 คิว ซึ่งตรงนี้จะรองรับพื้นที่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลสำหรับบริการค่าขนส่งทางบริษัทของเราส่งให้ฟรี ส่วนระยะเวลาในการได้รับสินค้านั้น ปกติแล้วทางบริษัทจะจัดส่งของทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ 
เพราะฉะนั้นจะขึ้นกับจำนวนคิวส่งต่อวันเป็นหลัก

2. ขนส่ง J&T Express
ส่ง EMS บริการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ(นับตั้งแต่วันที่เราฝากส่ง) ข้อดีคือ ได้รับสินค้าเร็วและสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ว่าขณะนั้นสินค้าอยู่ที่ไหน / ข้อเสียคือ ค่าส่งที่ราคาค่อนข้างสูงเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าระบบจะทำการคำนวณน้ำหนักสินค้าโดยรวมออกมาให้ลูกค้าและจะทำการเทียบค่าส่งจากน้ำหนัก โดยเรทค่าส่งนั้นจะอ้างอิงตามเรทของ ขนส่ง J&T Express(ไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้น) ตรงนี้ทางร้านขอสงวนให้อิงค่าส่งจากที่ระบบเราคำนวณเป็นหลักเท่านั้น


บริการจัดส่งโดยรถของทางเรา

รองรับปริมาณการวิ่งส่งอยู่ประมาณวันละ 50-60 คิว ซึ่งตรงนี้จะรองรับพื้นที่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล 

สำหรับบริการค่าขนส่งทางบริษัทของเราส่งให้ฟรี ส่วนระยะเวลาในการได้รับสินค้านั้น ปกติแล้วทางบริษัทจะจัดส่งของทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ 

เพราะฉะนั้นจะขึ้นกับจำนวนคิวส่งต่อวันเป็นหลัก

 

 
 
 
 
 
 
 

จัดส่ง EMS โดยขนส่ง J&T Express

ส่ง EMS บริการนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ(นับตั้งแต่วันที่เราฝากส่ง) ข้อดีคือ ได้รับสินค้าเร็วและสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ว่าขณะนั้นสินค้าอยู่ที่ไหน / ข้อเสียคือ ค่าส่งที่ราคาค่อนข้างสูงเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าระบบจะทำการคำนวณน้ำหนักสินค้าโดยรวมออกมาให้ลูกค้าและจะทำการเทียบค่าส่งจากน้ำหนัก โดยเรทค่าส่งนั้นจะอ้างอิงตามเรทของ ขนส่ง J&T Express(ไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้น) ตรงนี้ทางร้านขอสงวนให้อิงค่าส่งจากที่ระบบเราคำนวณเป็นหลักเท่านั้น

 
**ตรงนี้ทางบริษัทขอสงวนให้อิงค่าส่งจากที่ระบบเราคำนวณเป็นหลักเท่านั้น