กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา

กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา 
ขนาด 28x40x9 cm.
รูปแบบกล่อง กล่องไดคัทหูช้าง + ไส้ support box 
กล่องหนา 3 ชั้น ลอน B
สีกล่อง ด้านนอก125KA/ด้านใน125KA
พิมพ์ 2 สี 3 ด้าน
รหัสสินค้า 0097
กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา
กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา
กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา
กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา
กล่องลูกฟูก สำเร็จรูป และ สั่งผลิต ตามความต้องการลูกค้า กล่องลูกฟูก SME กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา
กรุณากรอกข้อความ...

กล่องไปรษณีย์ Delivery ชุดปลาเผา ตุลาปลาเผา 

ขนาด 28x40x9 cm.

รูปแบบกล่อง กล่องไดคัทหูช้าง + ไส้ support box 

กล่องหนา 3 ชั้น ลอน B

สีกล่อง ด้านนอก125KA/ด้านใน125KA

พิมพ์ 2 สี 3 ด้าน

รหัสสินค้า 0097