กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุ อาหารเสริม Amado

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุ อาหารเสริม 
Brand AMADO บรรจุ 48 ชิ้น
ขนาด 33x33x25 cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC 
สีกล่อง ด้านนอก125Ki/ด้านใน125Ca
พิมพ์ 2 สี 4 ด้าน
รหัสสินค้า 732-58
กล่องอาหารเสริม Brand AMADO บรรจุ 48 ชิ้นขนาด 33x33x25 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก125Ki/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-58
กล่องอาหารเสริม Brand AMADO บรรจุ 48 ชิ้นขนาด 33x33x25 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก125Ki/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-58
กล่องอาหารเสริม Brand AMADO บรรจุ 48 ชิ้นขนาด 33x33x25 cm.รูปแบบกล่องฝาชนกล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC สีกล่อง ด้านนอก125Ki/ด้านใน125Caพิมพ์ 2 สี 4 ด้านรหัสสินค้า 732-58

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่องอาหารเสริม 

Brand AMADO บรรจุ 48 ชิ้น

ขนาด 33x33x25 cm.

รูปแบบกล่องฝาชน

กล่องหนา 5 ชั้น ลอน BC 

สีกล่อง ด้านนอก125Ki/ด้านใน125Ca

พิมพ์ 2 สี 4 ด้าน

รหัสสินค้า 732-58