กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องบรรจุ อาหารเสริม Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้น

กล่องกระดาษลูกฟูก บรรจุอาหารเสริม 
Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้น
ขนาด 31x54x22cm.
รูปแบบกล่องฝาชน
กล่องหนา 3 ชั้น ลอน C
สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230KA
พิมพ์ 1 สี 4 ด้าน+ฝา ใช้สีสั่งผลิตสีพิเศษ
รหัสสินค้า 1593-16
กล่องอาหารเสริม Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 31x54x22cm.
กล่องอาหารเสริม Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 31x54x22cm.
กล่องอาหารเสริม Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 31x54x22cm.
กล่องอาหารเสริม Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 31x54x22cm.
กล่องอาหารเสริม Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้นขนาด 31x54x22cm.

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อกล่อง

Save รูปที่ต้องการเเละส่งมาตามช่องทางที่สะดวก-เสนอราคาใน 30 นาที 

             

กล่องอาหารเสริม 

Brand LB GREEN บรรจุ 50 ชิ้น

ขนาด 31x54x22cm.

รูปแบบกล่องฝาชน

กล่องหนา 3 ชั้น ลอน C 

สีกล่อง ด้านนอก170Ks/ด้านใน230KA

พิมพ์ 1 สี 4 ด้าน+ฝา ใช้สีสั่งผลิตสีพิเศษ

รหัสสินค้า 1593-16